Unikatowy Kod Uczenia (się)®

Koncepcja rozwoju umiejętności uczenia się z wykorzystaniem narzędzi Analizy Sposobu Uczenia się (LSA)© oraz Analizy Sposobu Nauczania (TSA)©

Sukces w szkole dzięki
spersonalizowanemu uczeniu się

Analiza Sposobu Uczenia się (LSA) OKAZUJE SIĘ być brakującym ogniwem pomiędzy tradycyjną masową edukacją a zindywidualizowanym uczeniem w szkole przyszłości…

1

+48 664 929 926

Zapraszam do kontaktu

Będzie mi miło porozmawiać i wprowadzić Cię do Unikatowego Kodu Uczenia (się)®

Dorota Tomaszewicz

Zainspirowana wystąpieniem Barbary Prashnig podczas jednej z konferencji neurodydaktyki w Polsce, często myślałam o tym, że Analiza Sposobu Uczenia się (LSA)©, to brakujące ogniwo pomiędzy tradycyjną masową edukacją a zindywidualizowanym uczeniem w szkole przyszłości. To spotkanie zaowocowało podjęciem decyzji o międzynarodowej certyfikacji oraz zdobyciu uprawnień do wprowadzenia tych narzędzi w Polsce. Kluczowym elementem tego przedsięwzięcia było powołanie zespołu trenerów, który z pasją podejmie działania ukierunkowane na rozwijanie umiejętność uczenia się. Opracowana Koncepcja jest sumą naszych wieloletnich doświadczeń oraz sprawdzonych rozwiązań popularyzowanych
i wdrażanych w wielu krajach (m.in. Niemczech, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii) przez Barbarę Prashnig.

Unikatowy Kod Uczenia (się)® to Koncepcja rozwoju umiejętności uczenia się
z wykorzystaniem narzędzi Analizy Sposobu Uczenia się (LSA)© oraz Analizy Sposobu Nauczania (TSA)© to nurt myślenia o tym, że każde dziecko jest wyjątkowe oraz tworzenia warunków do uczenia się w oparciu o rzeczywiste potrzeby i predyspozycje dziecka.

Analiza Sposobu Uczenia się (LSA)© uwzględnia 49 elementów (uwarunkowania biologiczne oraz cechy nabyte), które stanowią o wyjątkowości każdego ucznia.

  • Pomaga nauczycielom i rodzicom w tworzeniu najbardziej adekwatnego środowiska do nauki dla każdego dziecka – zarówno w szkole, jak i w domu.
  • Podpowiada, jak poprawić umiejętności uczenia się i zwiększyć motywację do nauki.
  • Dostarcza wskazówek starszym uczniom i ich rodzicom, jak wykorzystywać osobiste preferencje do planowania przyszłej kariery.

Wygenerowany komputerowo Raport Indywidulany LSA© zawiera szczegółowe wyjaśnienie wszystkich poszczególnych elementów oraz wskazówki, jak najlepiej wykorzystać osobiste mocne strony podczas uczenia się.

Zapraszam do kontaktu

Będzie mi miło porozmawiać i wprowadzić Cię do Unikatowego Kodu Uczenia (się)®

2022 07 12 - PDN Impuls Olsztyn 66

Moc Różnorodności

Rewolucyjna koncepcja Spersonalizowanego Nauczania i Mikronauczania oparta na Analizie Sposobu Uczenia się (LSA)©

Unikatowy Kod Uczenia (się)

Zwiększ sukces edukacyjny...
odkrywając, w jaki sposób uczniowie
uczą się najlepiej

Wyniki Analizy Sposobu Uczenia się (LSA)© – korzyści dla uczniów:

– zdobycie ważnej wiedzy o swoim unikatowym sposobie uczenia się,

– zrozumienie swoich mocnych stron w procesie uczenia się,

– wzmocnienie poczucia własnej wartości,

– rozwijanie umiejętności uczenia się,

– możliwość uczenia się „po swojemu”,

– zapobieganie nieporozumieniom między uczniami a nauczycielami lub rodzicami,

– wzmocnienie motywacji do nauki,

– organizowanie środowiska do nauki dostosowanego do swoich preferencji,

– planowanie przyszłej kariery.

Wyniki Analizy Sposobu Uczenia się (LSA)©  – korzyści  dla nauczycieli:

– pełne zrozumienie różnorodności w klasie,

– uświadomienie różnic w uczeniu się między chłopcami a dziewczynkami,

– zrozumienie biologicznych potrzeb edukacyjnych uczniów,

– rozpoznanie sposobów uczenia się „uczniów osiągających wyniki poniżej swoich możliwości” oraz „utalentowanych”,

– poprawienie komunikacji między uczniami i/lub rodzicami,

– projektowanie sal lekcyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczniów,

– organizowanie skutecznej pracy w klasie,

– dopasowanie sposobów nauczania i uczenia się,

– skuteczniejsze radzenie sobie z uczniami „zagrożonymi”,

– redukowanie stresu na co dzień i w trudnych sytuacjach szkolnych,

– poprawa wyników nauczania i zwiększenie satysfakcji z pracy.

Narzędzie dla nauczycieli – Raporty Grupowe:

– pomagają nauczycielom uzyskać doskonały, bardzo szczegółowy przegląd osobistych potrzeb edukacyjnych uczniów,

– są bardzo przydatne do wyszukiwania podobieństw i różnic między osobami lub grupami,

– mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów z dyscypliną i komunikacją,

– stanowią cenne narzędzie do przygotowywania programów nauczania i materiałów dydaktycznych dopasowanych do sposobów uczenia się uczniów,

– umożliwiają świadome tworzenie środowiska uczenia się, które dostosowane jest do indywidualnych, rzeczywistych potrzeb uczniów.

Zapraszam do kontaktu

Będzie mi miło porozmawiać i wprowadzić Cię do Unikatowego Kodu Uczenia (się)®

Jak najlepiej uczą się nasze dzieci

Artykuł autorstwa Michelle van Dyk

Cenne badania dotyczące tego, w jaki sposób się uczymy i jak możemy pomóc naszym dzieciom uczyć się najlepiej są filtrowane przez system edukacji. Świadomość preferencji uczenia się może pomóc w zapewnieniu dziecku odpowiedniego środowiska do nauki.

Jako rodzice, wiemy z doświadczenia,  że nasze dzieci  odbierają informacje w różny sposób. Te różnice mogą być najbardziej zauważalne u naszych synów i córek, ale nawet rodzeństwo tej samej płci może mieć zupełnie inne sposoby uczenia się. Mówiąc najprościej, żadne dwie osoby nie uczą się w ten sam sposób, w tym samym tempie.

Wiele z tych badań przeprowadzono na Uniwersytecie  Świętego Jana w Nowym Jorku (i potwierdzono na 40 innych  uniwersytetach), gdzie Dr Rita Dunn i Dr Kenneth Dunn spędzili lata, doskonaląc metody identyfikacji indywidualnych sposobów uczenia się. Badania te są teraz przenoszone do instytucji edukacyjnych i wyznaczają kierunek zmiany w sposobie prowadzenia i organizacji tych instytucji.A jednak szkoły i placówki edukacyjne konsekwentnie działały tak, jakby było odwrotnie i wszyscy przyswajali nowe informacje w dokładnie taki sam sposób. Badania pokazują, że uczniowie posiadają unikatowe preferencje dotyczące ich sposobu uczenia się. Według ekspertów, ludzie mogą nauczyć się dosłownie wszystkiego, jeśli uczy się ich metodami odpowiadającymi ich preferencjom dotyczącym sposobu uczenia się.

Świat naszych dzieci będzie jak żaden inny w historii. Weszliśmy w epokę natychmiastowej informacji. Przyszłość naszych dzieci zależy od ich umiejętności uchwycenia nowych koncepcji,  dokonywania wyborów oraz uczenia się
i przystosowywania przez całe życie. Wiedza nie będzie tak ważna, jak nauka dotycząca jej zdobywania. Wyzwaniem stojącym dziś przed nauczycielami i edukatorami jest uczynienie szkolnictwa bardziej adekwatnym do zmieniającego się świata.

Badanie i analiza sposobów uczenia się może być kluczem do odblokowania olbrzymiego potencjału, jaki każdy uczeń ma w sobie.

W Nowej Zelandii ekspertem w dziedzinie edukacji jest Barbara Prashnig – założycielka i Dyrektorka Creative Learning Systems

cytat Barbara Prashnig

„Musimy stosować metody nauczania, które dotrą do każdego oraz zaspokajać potrzeby ludzi, dlatego potrzebujemy indywidulanego określenia  sposobu uczenia się”.                             

Ścieżki Unikatowego Kodu Uczenia (się)®

Ścieżka nr 1
POZIOM PODSTAWOWY

Doskonalenie nauczycieli w formie procesowego wspomagania

Kompleksowy rozwój szkół w oparciu o zdiagnozowane potrzeby rozwojowe ukierunkowany na rozwój umiejętności uczenia się

Ścieżka nr 2

Lider Unikatowego Kodu Uczenia (się)®

Trzydniowy kurs przygotowujący do rozwoju umiejętności uczenia się z wykorzystaniem narzędzi Analizy Sposobu Uczenia się (LSA)© oraz Analizy Sposobu Nauczania (TSA)©

Ścieżka nr 3

90 inspirujących minut z certyfikowanym ekspertem Koncepcji Unikatowego Kodu Uczenia (się)®

Jak pomóc swojemu dziecku
w uczeniu się?

Ścieżka nr 4

Unikatowy Kod Uczenia(się)®
Poziom zaawansowany w 3 wariantach:
1. Procesowe wspomaganie (kontynuacja)
2. warsztaty kompetencyjne
3. innowacja w szkole

Ścieżka nr 5

Unikatowy Kod Uczenia (się)®dla specjalistów

Dwudniowy warsztat dla pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych, pedagogów szkolnych, psychologów terapeutów i innych specjalistów

Ścieżka nr 6

Wizyty studyjne
dla dyrektorów szkół, nauczycieli
i przedstawicieli JST.
Unikatowy Kod Uczenia (się)® w praktyce - dwudniowa wizyta studyjna realizowana w szkołach

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Zapraszam do kontaktu

Będzie mi miło porozmawiać i wprowadzić Cię do Unikatowego Kodu Uczenia (się)®

Zespół Trenerski

Dorota Tomaszewicz

Autorka Koncepcji rozwoju umiejętności uczenia się z wykorzystaniem narzędzi Analizy Sposobu Uczenia się (LSA)© oraz Analizy Sposobu Nauczania (TSA)©

Coach ICC, Supervisor ICC, Trener, Asesor AC/DC, Ekspert ds. rozwoju organizacji, doradca zawodowy i edukacyjny, International Values Trainer, Współautor: Modelu Wartościowych Szkół®/ Modelu Doradztwa dla JST/ Założeń systemu wsparcia i rozwoju pracowników JST odpowiedzialnych za oświatę, Ekspert i współautor poradników, publikacji, materiałów w zakresie kompleksowego procesowego wspomagania szkół/ placówek ze szczególny uwzględnieniem rozwijania kompetencji kluczowych uczniów, Ekspert merytoryczny ds. opracowywania i wdrażania Planów Rozwoju Oświaty. Certyfikowany Konsultant MindSonar®, MTQ48, ILM72, Delight Index™, Insightful Profiler™ (iP121).

Zapraszam do kontaktu

Będzie mi miło porozmawiać i wprowadzić Cię do Unikatowego Kodu Uczenia (się)®

Zofia Domaradzka-Grochowalska

TRENER

Psycholog, trener wspomagania oświaty, doradca edukacyjny. Unikatowy Kod Uczenia (się)® to jak „magiczna różdżka” w rękach nauczyciela. Już cieszę się na zaskoczenia uczniów, rodziców i nauczycieli, jakiś będzie sprawcą! Otwiera oczy na to co wspiera, a co ogranicza w uczeniu innych i uczeniu się. To niezwykły przywilej być w zespole trenerów wdrażających to zachwycające narzędzie w Polsce.

Maria Szostak

TRENER

W mojej pracy nauczycielskiej często stawiałam sobie pytanie: Co zrobić, aby uczniowie zachowali naturalną chęć do uczenia się? Znalazłam odpowiedź poprzez zgłębianie alternatywnych nurtów edukacji, które wciąż zaskakują popularnością i skutecznością w pracy z uczniami.
Unikatowy Kod Uczenia (się)® wpisuje się również w moje dotychczasowe zainteresowania, praktykę trenerską oraz inspiruje mnie nowatorskimi założeniami. Ufam, że przyczyni się do sukcesu uczniów poprzez wzmacnianie umiejętności uczenia się.
 
Magdalena Kreczko

trener

Radość uczenia się, motywacja do rozwoju oraz empatyczne wspieranie talentów – to wartości, którymi dzieli się we wspólnej pracy na rzecz dobrej edukacji. Buduje na nich zasady postępowania, które stosuje w prowadzonym przez siebie doradztwie edukacyjnym, wspomaganiu szkół w rozwoju. Zaangażowana w realizację projektów społecznych na rzecz nowoczesnej edukacji oraz środowiska osób 60+. 

Anna Fidurska

TRENER

W mojej pracy zawodowej kieruję się zasadą, że każdy uczeń jest wyjątkowy. Unikatowy Kod Uczenia (się)® to odpowiedź na potrzeby uczniów, nauczycieli i rodziców. Potwierdza, że każdy uczeń może się uczyć tylko każdy uczy się inaczej. Gorąco wierzę, że Unikatowy Kod Uczenia (się) przyczyni się do tego, że każdy uczeń odniesie sukces na miarę swoich możliwości.
Jestem nauczycielką języka angielskiego, dyrektorką szkoły, trenerką, konsultantką kryzysową.
 
Anna Rutkowska

TRENER

Stwarzanie innym ludziom sytuacji uczących się to moja pasja, a poszukiwanie nowych ścieżek rozwoju dla siebie i innych to moja misja i wartość. T. Dewar pisał, że „umysły są jak spadochrony, działają tylko wtedy kiedy są otwarte”.  Wierzę, że Unikatowy Kod Uczenia (się)® jest wsparciem by otworzyć umysły uczniów, rodziców, nauczycieli. Poza tym. tak jak skok ze spadochronem, jest ogromną przyjemnością, pełną ekscytacji i nowych horyzontów:).

Wioletta Matusiak

TRENER

Zależy mi, by w edukacji każde dziecko miało przestrzeń na odkrywanie swojego potencjału. Każdy z nas jest jest inny a przez to wyjątkowy. Unikatowy kod Uczenia (się)® daje nam – nauczycielom, rodzicom, edukatorom, narzędzie, by zobaczyć tę wyjątkowość w każdym uczniu. Wychodząc naprzeciw rzeczywistym potrzebom dzieci można codziennie sprawiać, że proces uczenia się, będzie niezapomnianą przygodą a nie przymusem czy stresem.

Marta Żołnowska

oficjalna tłumaczka 

Unikatowego Kodu Uczenia (się)®

Jestem nauczycielką języka angielskiego z pasją, a w PDN Impuls pełnię rolę oficjalnej tłumaczki wszystkich materiałów Unikatowego Kodu Uczenia (się)®.

Przedstawiam się jako Trenerka, Ekspertka Wspomagania szkół i placówek oświatowych. Wielbicielka nowoczesności w edukacji, z powodzeniem stosująca na lekcjach nowe technologie i narzędzia wspierające rozwój kompetencji językowych uczniów.

„Tłumaczenie narzędzi, materiałów, podręczników i szkoleń Unikatowego Kodu Uczenia (się)® to była wspaniała przygoda i nie lada wyzwanie. Program ten wpisuje się w to jak postrzegam edukację – dla mnie to wzmacnianie talentów, przy jednoczesnym dbaniu o spełnianie potrzeb uczniów. Wierzę, że każdy może odnieść sukces edukacyjny dzięki nauczaniu szytemu na miarę, jakie oferuje Unikatowy Kod Uczenia (się)®.”

Aneta Pierzchała-Tolak

oficjalna Koordynatorka wdrożenia w Polsce

Unikatowego Kodu Uczenia (się)®

Jestem project manager’ką doświadczoną w zarządzaniu kaskadowym, poszukującą zwinności w projektach edukacyjnych i rozwojowych. 

Uwielbiam dzielić się wiedzą i poprzez facylitowanie spotkań wydobywać z innych talenty. Notuję graficznie by nic co ważne nie poszło w zapomnienie.

Unikatowy Kodu Uczenia (się) ® urzekł mnie jako rodzica ale i osobę świadomie spoglądającą na to co dzieje się w i z polską szkołą.