O nas

Misja i wizja placówki

Misją Placówki Doskonalenia Nauczycieli Impuls jest świadczenie usług sprzyjających rozwojowi środowiska oświatowego, kierując się mottem: 

Od wartości do postaw poprzez uczenie się.

Placówka Doskonalenia Nauczycieli IMPULS to sprawnie zorganizowana i zarządzana organizacja, której zadania są realizowane przez kompetentnych i wykwalifikowanych współpracowników, tworzących zespół merytoryczny i zadaniowy. Skutecznie realizuje zadania wspomagające efektywność kształcenia i wychowania oraz świadczy usługi edukacyjne wynikające z obecnych wyzwań dla edukacji, oraz analizy potrzeb rozwojowych nauczycieli i dyrektorów. Zadaniem Placówki ze względu na jej ogólnopolski charakter, jest podejmowanie działań ponadregionalnych, ze szczególnym wsparciem nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oraz przedstawicieli JST z terenu woj. warmińsko-mazurskiego. Dążenie do zbudowania nowocześnie wyposażonej placówki dającej szanse na rozwój, sprawne wchodzenie w proces zmian, wspierającej budowanie relacji w społeczności szkolnej opartej na otwartości, wzajemność i partnerstwie.  

Fundament naszych działań oparty jest na dwóch filarach:  

  1. Organizacji procesów edukacyjnych ukierunkowanych na umiejętność uczeniu się.  
  2. Kształtowaniu postaw przez pryzmat wartości.   

Proponujemy 4 optymalne formy rozwojowe realizowane stacjonarnie i online

Spotkanie z eduEntuzjastą

2 godziny dydaktyczne

Bank Inspiracji

z praktykiem

Szkolenie

4 godziny dydaktyczne

Wdrażanie

nowych treści i umiejętności w miejscu pracy
przy zdalnym wsparciu eksperta zewnętrznego 6 -8 tygodni

Warsztat wymiany doświadczeń

różne formy pracy prowadzone przez eksperta zewnętrznego

Szkolenie

8-16 godzin dydaktycznych

Wdrażanie

nowych treści i umiejętności w miejscu pracy
przy zdalnym wsparciu eksperta zewnętrznego 6 -8 tygodni

Warsztat wymiany doświadczeń

różne formy pracy prowadzone przez eksperta zewnętrznego

Procesowe wspomaganie

od 7 do 10 miesięcy

DIAGNOZA  potrzeb rozwojowych

Wsparcie przy ustaleniu CELÓW rozwojowych

Zaplanowanie form wspomagania i ich WDROŻENIE

Wspólna ocena efektów

Nasze specjalizacje

Oferta dla klienta indywidualnego

Metody i sposoby pracy rozwijające
UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ

Dla szkół

Rozwijanie kompetencji
OSOBISTYCH I SPOŁECZNYCH
przez pryzmat WARTOŚCI

Praca z uczniem
o SPECJALNYCH POTRZEBACH
EDUKACYJNYCH

Dla przedszkola

JAKOŚCIOWY ROZWÓJ szkół/przedszkoli

AUTORSKIE rozwiązania rozwojowe
z włączeniem certyfikowanych narzędzi

education

Technologie INFORMACYJNO – KOMUNIKACYJNE (TIK)
w szkole i przedszkolu

Dla dyrektorów szkół i przedszkoli

Rozwijanie
KOMPETENCJI PRZYWÓDCZYCH

PLANOWANIE STRATEGICZNE
Audyty - Doradztwo

Nasz zespół

Dyrektor Placówki Doskonalenia Nauczycieli IMPULS

W życiu kieruję się sercem oraz dokonuję wyborów w zgodzie z moimi wartościami. Zarażam pozytywną energią. By czuć się szczęśliwą potrzebuję rozwoju, ludzi, miłości i wyzwań. Dzięki połączeniu dwóch światów: biznesu i oświaty zbudowałam dwa mocne filary swojej działalności zawodowej. Owocem mojej ciekawości poznawczej i doświadczeń jest Firma Impuls Szkolenia Dorota Tomaszewicz oraz Placówka Doskonalenia Nauczycieli IMPULS.

Coach ICC, Supervisor ICC, Trener, Asesor AC/DC, Ekspert ds. rozwoju organizacji, doradca zawodowy i edukacyjny, International Values Trainer, Współautor: Modelu Wartościowych Szkół®/ Modelu Doradztwa dla JST/ Założeń systemu wsparcia i rozwoju pracowników JST odpowiedzialnych za oświatę, Ekspert i współautor poradników, publikacji, materiałów w zakresie kompleksowego procesowego wspomagania szkół/ placówek ze szczególny uwzględnieniem rozwijania kompetencji kluczowych uczniów, Ekspert merytoryczny ds. opracowywania i wdrażania Planów Rozwoju Oświaty. Certyfikowany Konsultant MindSonar®, MTQ48, ILM72, Delight Index™, Insightful Profiler™ (iP121).

Zofia Domaradzka-Grochowalska

TRENER

Psycholog pracy z dorosłymi, Coach ICC, Superwizor ICC, trener, doradca edukacyjny i zawodowy, ekspert ds. rozwoju organizacji, International Values Trainer.
Współautor Modelu Wartościowych Szkół®. Współautor Modelu Doradztwa dla JST. Współautor ścieżki rozwojowej trenerów oświaty realizujących Procesowe Kompleksowe Wspomaganie Szkół, Przedszkoli i Placówek Edukacyjnych.

Maria Szostak

TRENER

Nauczycielka historii, dr nauk humanistycznych, ekspert procesowego wspomagania, koordynator sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli coach dla pracowników oświaty, ekspert ds. rozwoju oświaty samorządowej i personalnego rozwoju organizacji, autorka licznych publikacji, trener w projektach konkursowych MEN, samorządowiec.
 
Anna Rutkowska

TRENER

Trenerka psychologicznego treningu grupowego rekomendowaną przez PTP (nr 491), certyfikowanym coachem i superwizorem ICC. Ukończyła Systemową Szkołę InnerMasteringu® Posiada certyfikaty: International Values Trainer and Consultant, International MindSonar® Consultant, Competence Navigator™ Advisio Consultant, Consultant Mental Toughness MTQ48, ILM72 – Zintegrowany Model Przywództwa

Wioletta Matusiak

TRENER

Trenerka, facylitatorka w podejściu Desing Thinking, Active Citizens,  tworzy autorskie rozwiązania dla oświaty, prowadzi warsztaty rozwojowe dla rad pedagogicznych, instytucji kultury, samorządów. Mentorka w projektach takich jak: Misja:programowanie, Spółdzielnia Edukacji, Zaprogramuj Przyszłość. Konsultantka merytoryczna ds. edukacji wczesnoszkolnej w projekcie Lekcja Enter.

Magdalena Kreczko

TRENER

Wykształcenie wyższe, pedagogiczne. Była nauczycielka j. polskiego oraz była dyrektor szkoły ponadpodstawowej. Obecnie pracownik samorządowy i trener biznesu. Doświadczenie w zakresie doradztwa edukacyjnego, prowadzenia procesu wspomagania szkół w rozwoju. Współautorka i realizatorka projektów społecznych na rzecz nowoczesnej edukacji oraz środowiska osób 60+.

Anna Fidurska

TRENER

Nauczycielka języka angielskiego. Dyrektor szkoły podstawowej z otwartą głową na innowacje, nowe rozwiązania w oświacie. Trenerka. Konsultant kryzysowy. Inspiruje, zaraża pomysłami, nie zniechęca się, nawet jeśli innym się nie chce. Wielbicielka oceniania kształtującego.  

Paulina Kozłowska

ASYSTENT BIURA

Abslowentka pedagogiki resocjalizacyjnej ze specjalnością kurateli sądowej, zainteresowana szeroko rozumianym rozwojem osobistym i psychologią, 
asystentka biura odpowiedzialna za kontakt z klientem 
Marta Żołnowska

TRENER i tłumaczka

Nauczycielka języka angielskiego z pasją. Trenerka, Ekspertka Wspomagania szkół i placówek oświatowych. Wielbicielka nowoczesności w edukacji, z powodzeniem stosująca na lekcjach nowe technologie i narzędzia wspierające rozwój kompetencji językowych uczniów. Podejmuje na rzecz edukacji współpracę międzynarodową. Kreatywna, otwarta na dialog, a przede wszystkim życzliwa i uśmiechnięta. 

Aneta Pierzchała-Tolak

Trener

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 

Modele 3D 

Project manager’ka ratująca projekty przed zatonięciem, szkoleniowiec dzieląca się wiedzą nt. bezpieczeństwa w sieci, profilowania, fake news oraz myślenia krytycznego, dostępności cyfrowej stron internetowych  standard WCAG 2.1, prawa do informacji; kreatorka notatek wizualnych, pasjonatka innowacji w edukacji z wykorzystaniem modeli 3D, VR i AR. Doskonała organizatorka, sieciująca ludzi i przedsięwzięcia.