ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ
PDN Impuls Kropki

Model Wartościowe Szkoły®
Wartościowe Przedszkola®

Wartościowe Szkoły® i Przedszkola®
tworzą MOC

Współautorki Modelu

Dorota Tomaszewicz

Trener / Coach i Superwizor ICC / Ekspert ORE
International Values Trainer & Ekspert ds. rozwoju organizacji
Dyrektor Placówki Doskonalenia Nauczycieli IMPULS
tel. 664 929 926

Zofia Domaradzka-Grochowalska

Psycholog / Trener / Coach i Superwizor ICC
International Values Trainer
Ekspert ds. rozwoju organizacji
tel. 533 423 421

Wartościowe Szkoły
o modelu

Czym jest Model Wartościowych Szkół i Przedszkoli®

Celem Modelu Wartościowych Szkół i Przedszkoli® jest rozwój kompetencji społecznych i osobistych społeczności szkolnej i przedszkolnej, w tym wzmacnianie odporności psychicznej.

Wdrażanie Modelu Wartościowych Szkół i Przedszkoli® jest odpowiedzią na regulacje prawne dotyczące budowania i wdrażania Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły i przedszkola oraz realizacji podstaw programowych.

Wdrażanie Modelu stwarza również doskonałą okazję do kształtowania kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów, a także jest odpowiedzią na szereg różnych prognoz dotyczących pożądanych kompetencji przyszłości, którymi powinien się cechować absolwent szkoły/przedszkola i przyszły pracownik.

Jak jest zbudowany Model?

Model Wartościowe Szkoły i Przedszkola® składa się z trzech fundamentalnych etapów prowadzących do uzyskania w szkole/ przedszkolu zamierzonych rezultatów wychowawczo-profilaktycznych. Wdrożenie każdego z etapów zaplanowane jest na rok szkolny i realizuje cele przynależne poszczególnym etapom. 

Celem Modelu Wartościowych Szkół i Przedszkoli® jest rozwój kompetencji społecznych i osobistych społeczności szkolnej, w tym wzmacnianie odporności psychicznej.

Wdrażanie Modelu Wartościowych Szkół i Przedszkoli® jest odpowiedzią na regulacje prawne dotyczące budowania i wdrażania Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły oraz realizacji podstaw programowych. 

Wdrażanie Modelu stwarza również doskonałą okazję do kształtowania kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów, a także jest odpowiedzią na szereg różnych prognoz dotyczących pożądanych kompetencji przyszłości, którymi powinien się cechować absolwent szkoły i przyszły pracownik.

Jak jest zbudowany Model?

Model Wartościowa Szkoła® i Model Wartościowe Przedszkola® składa się z trzech fundamentalnych etapów prowadzących do uzyskania w szkole zamierzonych rezultatów wychowawczo-profilaktycznych. Wdrożenie każdego z etapów zaplanowane jest na rok szkolny i realizuje cele przynależne poszczególnym etapom.

ETAP I
Świadomy nauczyciel

Budowanie dobrostanu psychofizycznego nauczycieli, wzmacnianie odporności psychicznej, harmonizowanie jednostki, cykl warsztatów rozwojowych, procesowe doskonalenie nauczycieli

ETAP II
Współpracujący wychowawca

Rok „wartościowych spotkań” społeczności przedszkola i szkoły, wybór kluczowych WARTOŚCI, rewitalizacja Programu Wychowawczo – Profilaktycznego, Harmonogram Działań Rozwojowych Wartości Centralnej

ETAP III
Efektywna szkoła

Budowanie postaw, poczucia własnej wartości i poczucia wpływu, rok „wartościowych działań”, wzmacnianie kultury współpracy, wspólne świętowanie sukcesu, sieciowanie Wartościowych Szkół i Przedszkoli ®

INSPIRACJA | MOTYWACJA | POMYSŁ

Jak powstawał Model Wartościowych Szkół i Przedszkoli®?

I. Wieloletnie doświadczenie autorek w działaniach edukacyjnych, rozwojowych dla polskich szkół i gmin w zakresie zarządzania oświatą, współpraca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w ramach pilotażowych projektów innowacji w edukacji, autorskie programy rozwojowe wdrażane w Polsce i w Ukrainie.

II. Stały rozwój własny autorek w zakresie pracy z wartościami, budowania relacji i współpracy opartej o zaufanie, wzajemność i poszanowanie różnorodności. Między innymi:

  • International Coaching Community* – doświadczanie ścieżki rozwojowej na sobie samych
  • Job-coaching (doradztwo edukacyjne/zawodowe i coaching kariery)
  • International Values Consultant i Trainer – doświadczenie na sobie samych pracy na poziomie wartości (w modelu indywidualnym i zespołowym)
  • Bussines Coaching ICC i ujrzenie kontekstu wzajemnych powiązań systemowych 
  • Supervisor ICC
  • One Brain jako odpowiedź na wpływ stresu emocjonalnego na poczucie własnej sprawczości w życiu

III. Zmiany na rynku pracy – zawody przyszłości. Model wzmocni procesy przygotowujące ucznia do wyzwań dorosłości, rynku pracy i elastyczności z tym związanej.

Potrzeby rynku pracy 2030 przez pryzmat kompetencji to:

  • wzrost zapotrzebowania na umiejętności miękkie;
  • ciągłe doskonalenie się i/lub przekwalifikowywanie się;
  • proces nauczania wymaga współcześnie wykorzystywać wiele różnych metod – im więcej, tym lepiej – uczeń uczy się różnych scenariuszy postępowań, porażka, staje się inspiracją, nie kształcimy już przyszłych pracowników fabryk;
  • uzupełnianie kwalifikacji o te spoza dziedziny, w której kształciliśmy uczniów.

Katalog kursów

Kurs Wartościowego Zarządzania©

Cykl rozwojowy adresowany do kadry kierowniczej JST i
dyrektorów szkół, przedszkoli, placówek edukacyjnych oraz instytucji otoczenia szkoły.

Kurs Mentorów Wartości©

Szczegóły niebawem

Kurs Wartościowej Profilaktyki i Psychoedukacji©

Szczegóły niebawem

PDN Impuls Kropki

Dobra kondycja psychofizyczna nauczycieli jest warunkiem koniecznym umożliwiającym skupianie swojej uwagi na realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych.

PDN Impuls Kropki

Znajomość metodyki wsparcia rozwojowego jest kluczem do adekwatnych oddziaływań przez nauczycieli na postawy uczniowskie – w szczególności budowania poczucia własnej wartości i poczucia wpływu.

PDN Impuls Kropki

Uaktualnienie programu oraz wprowadzenie zmian związanych z podejmowaniem działań w oparciu o kluczowe wartości wspólnie wybrane przez społeczność przedszkola lub szkoły.

PDN Impuls Kropki

Budowanie trójstronnych relacji i dialogu. Koncentracja na rozwijaniu postaw i współodpowiedzialność za ich kształtowanie przez uczniów, rodziców, nauczycieli. Tworzenie przestrzeni do wzajemnego zaufania, wspierania i angażowania.

PDN Impuls Kropki

Wieloznaczny wymiar sukcesu czyni  go dla każdego – na miarę jego potrzeb i możliwości. Czy młody, czy stary – czy uczeń, czy nauczyciel/ rodzic – każdy potrzebuje poczucia sprawstwa budującego wewnętrzną MOC.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Bądź na bieżąco

Zapraszamy na fanpage Modelu Wartościowych Szkół ®

Szkoły i przedszkola wdrażające
Model Wartościowych Szkół® i Przedszkoli®

sprawdź, w jakich lokalizacjach wdrożyliśmy model wartościowe szkoły®, przybliżając konkretne miejsca na mapie

II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Bolesławcu www.2lo.boleslawiec.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Brodnicy https://sp1brodnica.edupage.org/

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Brodnicy http://www.zsp2.brodnica.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków z Oddziałami Integracyjnymi w Brodnicy http://www.zsp2.brodnica.edu.pl

Przedszkole Samorządowe w Pruszczu http://przedszkolepruszcz.szkolnastrona.pl

Przedszkole Miejskie nr 2 w Rypinie, ul. Wojska Polskiego 11, 87-500 Rypin http://pm2.rypin.eu/


Przedszkole Miejskie nr 1 w Rypinie, ul. Młyńska 3, 87-500 Rypin  http://www.pm1.rypin.eu/

Przedszkole Miejskie nr 3 w Rypinie, ul. Gustawa Sommera 16, 87-500 Rypin http://www.pm3.rypin.eu/

Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Chełmie http://1lo.chelm.pl/

Szkoła Podstawowa nr 8 w Chełmie https://www.sp8chelm.pl/

Szkoła Podstawowa w Lubartowie https://sp1.lubartow.pl/

Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu http://www.sp10.zamosc.pl/

Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie http://spkrasienin.pl 

już wkrótce

już wkrótce

Szkoła Podstawowa nr 2 w Czarnej Górze w gminie Bukowina Tatrzańska http://sp2czarnagora.pl/

Szkoła Podstawowa nr 2 w Bieczu https://sp2biecz.pl/

Szkoła Podstawowa w Leśnicy w gminie Bukowina Tatrzańska  http://splesnica.edu.pl/

Szkoła Podstawowa w Rabie Wyżnej https://www.spraba.rabawyzna.pl/

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rożnowicach w gminie Biecz https://zsproznowice.pl/

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Jana Bosko w Skawie ze Szkołą Podstawową Filialną w Skawie http://www.sp1skawa.pl

Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce, ul. Podhalańska 3, 34-480 Jabłonka – https://zsj.nowotarski.edu.pl/

Szkoła Podstawowa nr 1 w Makowie Mazowieckim https://zs1makow.edupage.org/

Szkoła Podstawowa nr 2w Makowie Mazowieckim https://dwojka-makow.edupage.org/

Szkoła Podstawowa w Strachówce http://www.zsstrachowka.pl/index.php/o-nas

Miejski Zespół Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim http://przedszkolenr1mm.edupage.org

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rogolinie, Rogolin 4a, 26-807 Radzanów  https://psprogolin.edupage.org/

Przedszkole Publiczne nr 11 w Brzegu http://www.pp11brzeg.pl/

Przedszkole Publiczne nr 7 w Brzegu http://pp7brzeg.pl/

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzegu https://psp3.szkolnastrona.pl/

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Brzegu http://psp5brzeg.szkolnastrona.pl/

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 w Brzegu https://e-osemka.pl/

Szkoła Podstawowa nr 6 w Brzegu https://psp6brzeg.pl/

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Zdzieszowicach, ul. Plac 1 Maja 1, 47-330 Zdzieszowice –http://psp2zdzieszowice.pl/

Szkoła Podstawowa w Wasilkowie http://spwasilkow.pl/

Przedszkole im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich, ul. Sportowa 19, 83-034 Trąbki Wielkie –https://przedszkoletrabki.pl/

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie https://www.ckziu.jaworzno.pl/

Szkoła Podstawowa nr 13 w Jaworznie https://sp13jaworzno.edupage.org/

Szkoła Podstawowa nr 15 w Jaworznie https://sp15.jaworzno.edu.pl/

Szkoła Podstawowa nr 3  w Wojkowicach http://sp3wojkowice.pl/

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Jaworznie http://zs3.jaworzno.edu.pl/

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie https://zso.jaworzno.edu.pl/

Szkoła Podstawowa nr 22 im. gen. Józefa Bema w Jaworznie http://sp22.jaworzno.edu.pl

Nauczyciele z gminy Toszek http://toszek.pl

Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie, ul. Mickiewicza 12, 43-430 Skoczów https://www.zss.skoczow.pl/

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie  https://sp2ostroda.edupage.org/

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie https://sp3ostroda.edupage.org/

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie https://sprumian.pl

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie https://sprybno.edupage.org/

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Hartowcu http://sphartowiec.edupage.org

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Ostródzie https://sp4ostroda.edupage.org/

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątkach spswiatki.edu.pl

Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Sucharskiego w Świątkach http://przedszkoleswiatki.szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa nr 2 im. K.I. Gałczyńskiego w Rucianem Nidzie http://sp2ruciane.edupage.org

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Działdowie http://sp4dzialdowo.pl

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Marii Dąbrowskiej, ul. Słoneczna 14, 82-300 Elbląg http://www.szkola23.pl/


Szkoła Podstawowa nr 6 im. K. Makuszyńskiego w Ostródzie, ul. Osiedle Młodych 8, 14-100 Ostróda http://sp6ostroda.pl/


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostródzie, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Ostródzie, ul. Plebiscytowa 50, 14-100 Ostróda https://sp5.zspostroda.pl/


Szkoła Podstawowa nr 1 im Armii Krajowej w Ostródzie, ul. Pieniężnego 30a, 14-100 Ostróda –https://sp1.ostroda.pl/

Szkoła Podstawowa w Ukcie, Ukta 70, 12-220 Ruciane-Nida https://spukta.edupage.org/