ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ
PDN Impuls Kropki

Model Wartościowe Szkoły®
Wartościowe Przedszkola®

Wartościowe Szkoły® i Przedszkola®
tworzą MOC

Współautorki Modelu

Dorota Tomaszewicz

Trener / Coach i Superwizor ICC / Ekspert ORE
International Values Trainer & Ekspert ds. rozwoju organizacji
Dyrektor Placówki Doskonalenia Nauczycieli IMPULS
tel. 664 929 926

Zofia Domaradzka-Grochowalska

Psycholog / Trener / Coach i Superwizor ICC
International Values Trainer
Ekspert ds. rozwoju organizacji
tel. 533 423 421

o modelu

Czym jest Model Wartościowych Szkół i Przedszkoli®

Celem Modelu Wartościowych Szkół i Przedszkoli® jest rozwój kompetencji społecznych i osobistych społeczności szkolnej i przedszkolnej, w tym wzmacnianie odporności psychicznej.

Wdrażanie Modelu Wartościowych Szkół i Przedszkoli® jest odpowiedzią na regulacje prawne dotyczące budowania i wdrażania Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły i przedszkola oraz realizacji podstaw programowych.

Wdrażanie Modelu stwarza również doskonałą okazję do kształtowania kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów, a także jest odpowiedzią na szereg różnych prognoz dotyczących pożądanych kompetencji przyszłości, którymi powinien się cechować absolwent szkoły/przedszkola i przyszły pracownik.

Jak jest zbudowany Model?

Model Wartościowe Szkoły i Przedszkola® składa się z trzech fundamentalnych etapów prowadzących do uzyskania w szkole/ przedszkolu zamierzonych rezultatów wychowawczo-profilaktycznych. Wdrożenie każdego z etapów zaplanowane jest na rok szkolny i realizuje cele przynależne poszczególnym etapom. 

Celem Modelu Wartościowych Szkół i Przedszkoli® jest rozwój kompetencji społecznych i osobistych społeczności szkolnej, w tym wzmacnianie odporności psychicznej.

Wdrażanie Modelu Wartościowych Szkół i Przedszkoli® jest odpowiedzią na regulacje prawne dotyczące budowania i wdrażania Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły oraz realizacji podstaw programowych. 

Wdrażanie Modelu stwarza również doskonałą okazję do kształtowania kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów, a także jest odpowiedzią na szereg różnych prognoz dotyczących pożądanych kompetencji przyszłości, którymi powinien się cechować absolwent szkoły i przyszły pracownik.

Jak jest zbudowany Model?

Model Wartościowa Szkoła® i Model Wartościowe Przedszkola® składa się z trzech fundamentalnych etapów prowadzących do uzyskania w szkole zamierzonych rezultatów wychowawczo-profilaktycznych. Wdrożenie każdego z etapów zaplanowane jest na rok szkolny i realizuje cele przynależne poszczególnym etapom.

ETAP I
Świadomy nauczyciel

Budowanie dobrostanu psychofizycznego nauczycieli, wzmacnianie odporności psychicznej, harmonizowanie jednostki, cykl warsztatów rozwojowych, procesowe doskonalenie nauczycieli

ETAP II
Współpracujący wychowawca

Rok „wartościowych spotkań” społeczności przedszkola i szkoły, wybór kluczowych WARTOŚCI, rewitalizacja Programu Wychowawczo – Profilaktycznego, Harmonogram Działań Rozwojowych Wartości Centralnej

ETAP III
Efektywna szkoła

Budowanie postaw, poczucia własnej wartości i poczucia wpływu, rok „wartościowych działań”, wzmacnianie kultury współpracy, wspólne świętowanie sukcesu, sieciowanie Wartościowych Szkół i Przedszkoli ®

INSPIRACJA | MOTYWACJA | POMYSŁ

Jak powstawał Model Wartościowych Szkół i Przedszkoli®?

I. Wieloletnie doświadczenie autorek w działaniach edukacyjnych, rozwojowych dla polskich szkół i gmin w zakresie zarządzania oświatą, współpraca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w ramach pilotażowych projektów innowacji w edukacji, autorskie programy rozwojowe wdrażane w Polsce i w Ukrainie.

II. Stały rozwój własny autorek w zakresie pracy z wartościami, budowania relacji i współpracy opartej o zaufanie, wzajemność i poszanowanie różnorodności. Między innymi:

  • International Coaching Community* – doświadczanie ścieżki rozwojowej na sobie samych
  • Job-coaching (doradztwo edukacyjne/zawodowe i coaching kariery)
  • International Values Consultant i Trainer – doświadczenie na sobie samych pracy na poziomie wartości (w modelu indywidualnym i zespołowym)
  • Bussines Coaching ICC i ujrzenie kontekstu wzajemnych powiązań systemowych 
  • Supervisor ICC
  • One Brain jako odpowiedź na wpływ stresu emocjonalnego na poczucie własnej sprawczości w życiu

III. Zmiany na rynku pracy – zawody przyszłości. Model wzmocni procesy przygotowujące ucznia do wyzwań dorosłości, rynku pracy i elastyczności z tym związanej.

Potrzeby rynku pracy 2030 przez pryzmat kompetencji to:

  • wzrost zapotrzebowania na umiejętności miękkie;
  • ciągłe doskonalenie się i/lub przekwalifikowywanie się;
  • proces nauczania wymaga współcześnie wykorzystywać wiele różnych metod – im więcej, tym lepiej – uczeń uczy się różnych scenariuszy postępowań, porażka, staje się inspiracją, nie kształcimy już przyszłych pracowników fabryk;
  • uzupełnianie kwalifikacji o te spoza dziedziny, w której kształciliśmy uczniów.

Katalog kursów

Kurs Wartościowego Zarządzania©

Cykl rozwojowy adresowany do kadry kierowniczej JST i
dyrektorów szkół, przedszkoli, placówek edukacyjnych oraz instytucji otoczenia szkoły.

Kurs Mentorów Wartości©

Szczegóły niebawem

Kurs Wartościowej Profilaktyki i Psychoedukacji©

Szczegóły niebawem

PDN Impuls Kropki

Dobra kondycja psychofizyczna nauczycieli jest warunkiem koniecznym umożliwiającym skupianie swojej uwagi na realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych.

PDN Impuls Kropki

Znajomość metodyki wsparcia rozwojowego jest kluczem do adekwatnych oddziaływań przez nauczycieli na postawy uczniowskie – w szczególności budowania poczucia własnej wartości i poczucia wpływu.

PDN Impuls Kropki

Uaktualnienie programu oraz wprowadzenie zmian związanych z podejmowaniem działań w oparciu o kluczowe wartości wspólnie wybrane przez społeczność przedszkola lub szkoły.

PDN Impuls Kropki

Budowanie trójstronnych relacji i dialogu. Koncentracja na rozwijaniu postaw i współodpowiedzialność za ich kształtowanie przez uczniów, rodziców, nauczycieli. Tworzenie przestrzeni do wzajemnego zaufania, wspierania i angażowania.

PDN Impuls Kropki

Wieloznaczny wymiar sukcesu czyni  go dla każdego – na miarę jego potrzeb i możliwości. Czy młody, czy stary – czy uczeń, czy nauczyciel/ rodzic – każdy potrzebuje poczucia sprawstwa budującego wewnętrzną MOC.

Bądź na bieżąco

Zapraszamy na fanpage Modelu Wartościowych Szkół ®

Szkoły i przedszkola wdrażające
Model Wartościowych Szkół® i Przedszkoli®

sprawdź, w jakich lokalizacjach wdrożyliśmy model wartościowe szkoły®, przybliżając konkretne miejsca na mapie

II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Bolesławcu www.2lo.boleslawiec.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Brodnicy https://sp1brodnica.edupage.org/

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Brodnicy http://www.zsp2.brodnica.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków z Oddziałami Integracyjnymi w Brodnicy http://www.zsp2.brodnica.edu.pl

Przedszkole Samorządowe w Pruszczu http://przedszkolepruszcz.szkolnastrona.pl

Przedszkole Miejskie nr 2 w Rypinie, ul. Wojska Polskiego 11, 87-500 Rypin http://pm2.rypin.eu/


Przedszkole Miejskie nr 1 w Rypinie, ul. Młyńska 3, 87-500 Rypin  http://www.pm1.rypin.eu/

Przedszkole Miejskie nr 3 w Rypinie, ul. Gustawa Sommera 16, 87-500 Rypin http://www.pm3.rypin.eu/

Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Chełmie http://1lo.chelm.pl/

Szkoła Podstawowa nr 8 w Chełmie https://www.sp8chelm.pl/

Szkoła Podstawowa w Lubartowie https://sp1.lubartow.pl/

Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu http://www.sp10.zamosc.pl/

Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie http://spkrasienin.pl 

już wkrótce

już wkrótce

Szkoła Podstawowa nr 2 w Czarnej Górze w gminie Bukowina Tatrzańska http://sp2czarnagora.pl/

Szkoła Podstawowa nr 2 w Bieczu https://sp2biecz.pl/

Szkoła Podstawowa w Leśnicy w gminie Bukowina Tatrzańska  http://splesnica.edu.pl/

Szkoła Podstawowa w Rabie Wyżnej https://www.spraba.rabawyzna.pl/

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rożnowicach w gminie Biecz https://zsproznowice.pl/

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Jana Bosko w Skawie ze Szkołą Podstawową Filialną w Skawie http://www.sp1skawa.pl

Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce, ul. Podhalańska 3, 34-480 Jabłonka – https://zsj.nowotarski.edu.pl/

Szkoła Podstawowa nr 1 w Makowie Mazowieckim https://zs1makow.edupage.org/

Szkoła Podstawowa nr 2w Makowie Mazowieckim https://dwojka-makow.edupage.org/

Szkoła Podstawowa w Strachówce http://www.zsstrachowka.pl/index.php/o-nas

Miejski Zespół Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim http://przedszkolenr1mm.edupage.org

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rogolinie, Rogolin 4a, 26-807 Radzanów  https://psprogolin.edupage.org/

Przedszkole Publiczne nr 11 w Brzegu http://www.pp11brzeg.pl/

Przedszkole Publiczne nr 7 w Brzegu http://pp7brzeg.pl/

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzegu https://psp3.szkolnastrona.pl/

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Brzegu http://psp5brzeg.szkolnastrona.pl/

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 w Brzegu https://e-osemka.pl/

Szkoła Podstawowa nr 6 w Brzegu https://psp6brzeg.pl/

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Zdzieszowicach, ul. Plac 1 Maja 1, 47-330 Zdzieszowice –http://psp2zdzieszowice.pl/

Szkoła Podstawowa w Wasilkowie http://spwasilkow.pl/

Przedszkole im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich, ul. Sportowa 19, 83-034 Trąbki Wielkie –https://przedszkoletrabki.pl/

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie https://www.ckziu.jaworzno.pl/

Szkoła Podstawowa nr 13 w Jaworznie https://sp13jaworzno.edupage.org/

Szkoła Podstawowa nr 15 w Jaworznie https://sp15.jaworzno.edu.pl/

Szkoła Podstawowa nr 3  w Wojkowicach http://sp3wojkowice.pl/

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Jaworznie http://zs3.jaworzno.edu.pl/

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie https://zso.jaworzno.edu.pl/

Szkoła Podstawowa nr 22 im. gen. Józefa Bema w Jaworznie http://sp22.jaworzno.edu.pl

Nauczyciele z gminy Toszek http://toszek.pl

Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie, ul. Mickiewicza 12, 43-430 Skoczów https://www.zss.skoczow.pl/

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie  https://sp2ostroda.edupage.org/

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie https://sp3ostroda.edupage.org/

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie https://sprumian.pl

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie https://sprybno.edupage.org/

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Hartowcu http://sphartowiec.edupage.org

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Ostródzie https://sp4ostroda.edupage.org/

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątkach spswiatki.edu.pl

Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Sucharskiego w Świątkach http://przedszkoleswiatki.szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa nr 2 im. K.I. Gałczyńskiego w Rucianem Nidzie http://sp2ruciane.edupage.org

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Działdowie http://sp4dzialdowo.pl

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Marii Dąbrowskiej, ul. Słoneczna 14, 82-300 Elbląg http://www.szkola23.pl/


Szkoła Podstawowa nr 6 im. K. Makuszyńskiego w Ostródzie, ul. Osiedle Młodych 8, 14-100 Ostróda http://sp6ostroda.pl/


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostródzie, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Ostródzie, ul. Plebiscytowa 50, 14-100 Ostróda https://sp5.zspostroda.pl/


Szkoła Podstawowa nr 1 im Armii Krajowej w Ostródzie, ul. Pieniężnego 30a, 14-100 Ostróda –https://sp1.ostroda.pl/

Szkoła Podstawowa w Ukcie, Ukta 70, 12-220 Ruciane-Nida https://spukta.edupage.org/