PDN Impuls Kropki

TIK w szkole

Wirtualna klasa, lekcja odwrócona, gamifikacja, kodowanie i programowanie w edukacji wczesnoszkolnej, interaktywne pokoje zagadek, platforma Office 365, efektywne prezentacje i narzędzia TIK w praktyce.
Bezpieczeństwo w sieci.

Katalog szkoleń

Triki nauczyciela w wirtualnej klasie angażujące ucznia podczas lekcji

Lekcja odwrócona z wykorzystaniem zasobów np. KhanAcademy, TEDed, organizowana w cyklu Kolba

Ocenianie pracy uczniów, w tym wykorzystanie narzędzi TIK (Forms, Kahoot)

Sposoby na podsumowanie i utrwalanie materiału z wykorzystaniem narzędzi TIK

Organizowanie pracy zespołowej uczniów z wykorzystaniem możliwości platformy Office 365 dla edukacji

Niestandardowe sposoby na efektywną prezentację (Prezi, VideoPrezi, Sway, inne)

Interaktywny pokój
pełen zagadek

Gamifikacja (wykorzystanie mechanizmów gier) w procesie edukacyjnym z wykorzystaniem narzędzi TIK

Kodowanie i programowanie w edukacji wczesnoszkolnej

Szkolenie szyte na miarę

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Proponujemy rozpoczęcie współpracy w oparciu o zbadanie potrzeb rozwojowych nauczycieli poprzez zastosowanie ankiety online.

Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych trenerów – praktyków, którzy dzielą się własnym doświadczeniem i pracują w oparciu o sprawdzone rozwiązania

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończenia szkolenia wydane przez  Placówkę Doskonalenia Nauczycieli IMPULS.

Terminy realizacji szkoleń stacjonarnych i online do indywidulnego uzgodnienia.

Szkolenie trwa
od 4 do 5 h dydatktycznych

Liczba uczestników szkolenia
online max. 20 osób
stacjonarnie 25 osób

Zaświadczenia o ukończenia szkolenia wydane przez Placówkę Doskonalenia Nauczycieli

NA MIARĘ TWOICH MOŻLIWOŚCI

Szkolenia w formie stacjonarnej lub online