Czym się kierujemy

Nasze wartości - Wiroteka

O NAS

Od wartości do postaw
poprzez uczenie się

Wartościowe zarządzanie

Innowacyjność

Rozwój kompetencji

Odwaga

Twórcze działanie

Efektywność

Kreatywność

Alternatywne rozwiązania

Wartościowe Szkoły® tworzą moc

Celem Modelu Wartościowych Szkół ®  jest rozwój kompetencji społecznych i osobistych społeczności szkolnej, w tym wzmacnianie odporności psychicznej.

Wdrażanie Modelu Wartościowych Szkół ® jest odpowiedzią na regulacje prawne dotyczące budowania i wdrażania Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły oraz realizacji podstaw programowych. 

Wdrażanie Modelu stwarza również doskonałą okazję do kształtowania kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów, a także jest odpowiedzią na szereg różnych prognoz dotyczących pożądanych kompetencji przyszłości, którymi powinien się cechować absolwent szkoły i przyszły pracownik. 

ETAP I
Świadomy nauczyciel

Budowanie dobrostanu psychofizycznego nauczycieli, wzmacnianie odporności psychicznej, harmonizowanie jednostki, cykl warsztatów rozwojowych, procesowe doskonalenie nauczycieli

ETAP II
Współpracujący wychowawca

Rok „wartościowych spotkań” społeczności szkolnej, wybór kluczowych WARTOŚCI, rewitalizacja Programu Wychowawczo – Profilaktycznego, Harmonogram Działań Rozwojowych Wartości Centralnej

ETAP III
Efektywna szkoła

Budowanie postaw, poczucia własnej wartości i poczucia wpływu, rok „wartościowych działań”, wzmacnianie kultury współpracy, wspólne świętowanie sukcesu, sieciowanie Wartościowych Szkół 

PDN Impuls Kropki

Sprawdź szkolenia dla siebie

Oferta szkoleniowa na bieżąco dostosowana do aktualnych potrzeb szkół i przedszkoli, z uwzględnieniem  priorytetów  MEN na rok szkoły 2021/2022

Sprawdź szkolenia dla siebie lub swojej organizacji

Formę szkoleń dostosowujemy do bieżącej sytuacji, zapewniając uczestnikom komfort rozwijania umiejętności w sposób bezpieczny, a jednocześnie efektywny.
Zachęcamy do kontaktu.
 
Dla przedszkola

Przedszkola

Oferta szkoleń

Skierowana do nauczycieli i pracowników przedszkoli: gry i zabawy, doświadczenia, eksperymenty, innowacja w edukacji.
KATALOG SZKOLEŃ
Oferta dla klienta indywidualnego

Szkoły

Oferta szkoleń

Skierowana dla nauczycieli szkół: kompetencje kluczowe, TIK, innowacje, nauczyciel badacz.
KATALOG SZKOLEŃ
Dla dyrektorów szkół i przedszkoli

Dyrektorzy
szkół i przedszkoli

Oferta szkoleń

Skierowana do dyrektorów szkół i przedszkoli: Wartościowe zarządzanie, efektywna komunikacja, SIO, kontrola zarządcza, szkoła w chmurze, coaching.
KATALOG SZKOLEŃ

Jednostki samorządu terytorialnego

Oferta szkoleń

Skierowana do pracowników JST: wartościowe zarządzanie, finansowanie oświaty, audyty, Smart City, Office 365, coaching.
KATALOG SZKOLEŃ

Nasz zespół

Dyrektor Placówki Doskonalenia Nauczycieli IMPULS

W życiu kieruję się sercem oraz dokonuję wyborów w zgodzie z moimi wartościami. Zarażam pozytywną energią. By czuć się szczęśliwą potrzebuję rozwoju, ludzi, miłości i wyzwań. Dzięki połączeniu dwóch światów: biznesu i oświaty zbudowałam dwa mocne filary swojej działalności zawodowej. Owocem mojej ciekawości poznawczej i doświadczeń jest Firma Impuls Szkolenia Dorota Tomaszewicz oraz Placówka Doskonalenia Nauczycieli IMPULS.

Coach ICC, Supervisor ICC, Trener, Asesor AC/DC, Ekspert ds. rozwoju organizacji, doradca zawodowy i edukacyjny, International Values Trainer, Współautor: Modelu Wartościowych Szkół®/ Modelu Doradztwa dla JST/ Założeń systemu wsparcia i rozwoju pracowników JST odpowiedzialnych za oświatę, Ekspert i współautor poradników, publikacji, materiałów w zakresie kompleksowego procesowego wspomagania szkół/ placówek ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania kompetencji kluczowych uczniów, Ekspert merytoryczny ds. opracowywania i wdrażania Planów Rozwoju Oświaty. Certyfikowany Konsultant MindSonar®, MTQ48, ILM72, Delight Index™, Insightful Profiler™ (iP121).

Nasz zespół

Zofia Domaradzka-Grochowalska

TRENER

Psycholog pracy z dorosłymi, Coach ICC, Superwizor ICC, trener, doradca edukacyjny i zawodowy, ekspert ds. rozwoju organizacji, International Values Trainer.
Współautor Modelu Wartościowych Szkół®. Współautor Modelu Doradztwa dla JST. Współautor ścieżki rozwojowej trenerów oświaty realizujących Procesowe Kompleksowe Wspomaganie Szkół, Przedszkoli i Placówek Edukacyjnych.

Maria Szostak

TRENER

Nauczycielka historii, dr nauk humanistycznych, ekspert procesowego wspomagania, koordynator sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli coach dla pracowników oświaty, ekspert ds. rozwoju oświaty samorządowej i personalnego rozwoju organizacji, autorka licznych publikacji, trener w projektach konkursowych MEN, samorządowiec.
 
Anna Rutkowska

TRENER

Trenerka psychologicznego treningu grupowego rekomendowaną przez PTP (nr 491), certyfikowanym coachem i superwizorem ICC. Ukończyła Systemową Szkołę InnerMasteringu® Posiada certyfikaty: International Values Trainer and Consultant, International MindSonar® Consultant, Competence Navigator™ Advisio Consultant, Consultant Mental Toughness MTQ48, ILM72 – Zintegrowany Model Przywództwa

Wioletta Matusiak

TRENER

Trenerka, facylitatorka w podejściu Desing Thinking, Active Citizens,  tworzy autorskie rozwiązania dla oświaty, prowadzi warsztaty rozwojowe dla rad pedagogicznych, instytucji kultury, samorządów. Mentorka w projektach takich jak: Misja:programowanie, Spółdzielnia Edukacji, Zaprogramuj Przyszłość. Konsultantka merytoryczna ds. edukacji wczesnoszkolnej w projekcie Lekcja Enter.

Magdalena Kreczko

TRENER

Wykształcenie wyższe, pedagogiczne. Była nauczycielka j. polskiego oraz była dyrektor szkoły ponadpodstawowej. Obecnie pracownik samorządowy i trener biznesu. Doświadczenie w zakresie doradztwa edukacyjnego, prowadzenia procesu wspomagania szkół w rozwoju. Współautorka i realizatorka projektów społecznych na rzecz nowoczesnej edukacji oraz środowiska osób 60+.

Anna Fidurska

TRENER

Nauczycielka języka angielskiego. Dyrektor szkoły podstawowej z otwartą głową na innowacje, nowe rozwiązania w oświacie. Trenerka. Konsultant kryzysowy. Inspiruje, zaraża pomysłami, nie zniechęca się, nawet jeśli innym się nie chce. Wielbicielka oceniania kształtującego.  

Marta Żołnowska

TRENER i tłumaczka

Nauczycielka języka angielskiego z pasją. Trenerka, Ekspertka Wspomagania szkół i placówek oświatowych. Wielbicielka nowoczesności w edukacji, z powodzeniem stosująca na lekcjach nowe technologie i narzędzia wspierające rozwój kompetencji językowych uczniów. Podejmuje na rzecz edukacji współpracę międzynarodową. Kreatywna, otwarta na dialog, a przede wszystkim życzliwa i uśmiechnięta. 

Aneta Pierzchała-Tolak

Trener

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 

www

Project manager’ka ratująca projekty przed zatonięciem, szkoleniowiec dzieląca się wiedzą nt. bezpieczeństwa w sieci, profilowania, fake news oraz myślenia krytycznego, dostępności cyfrowej stron internetowych  standard WCAG 2.1, prawa do informacji; kreatorka notatek wizualnych, pasjonatka innowacji w edukacji z wykorzystaniem modeli 3D, VR i AR. Doskonała organizatorka, sieciująca ludzi i przedsięwzięcia.

 
Paulina Wasilewska

ASYSTENT BIURA

Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej ze specjalnością kurateli sądowej, zainteresowana szeroko rozumianym rozwojem osobistym i psychologią, 
asystentka biura odpowiedzialna za kontakt z klientem.
RELACJE

Z ŻYCIA PLACÓWKI