PDN Impuls Kropki

Kompetencje cyfrowe przyszłości

Platforma Microsoft Education wspiera środowiska multimedialne, które ułatwiają zapewnianie łączności między nauczycielami, uczniami i rodzinami.

Kompetencje przyszłości

Zapraszamy do skorzystania z naszych doświadczeń, które dotyczą kompleksowego wspierania szkół /przedszkoli we wdrażaniu platformy Office 365 dla edukacji. Nasza Akredytowana Placówka Doskonalenia Nauczycieli IMPULS jest globalnym partnerem wspierającym wdrażanie rozwiązań Microsoftu dla edukacji. Dzięki temu otrzymujemy ciągłe wsparcie Microsoftu w rozwoju zespołu trenerskiego oraz należymy do międzynarodowej grupy działającej na rzecz wdrażania TIK w edukacji. Udzielamy wskazówek jak uzyskać bezpłatny dostęp do platformy, proponujemy szkolenia w oparciu o prowadzoną analizę potrzeb oraz wsparcie mentorskie.

Celem jest wsparcie dyrektorów w usprawnieniu zarządzania szkołą oraz nauczycieli w organizacji, oraz realizacji zajęć na odległość czy realizacji projektów edukacyjnych. Zajęć pozalekcyjnych przy wykorzystaniu platformy Office 365 dla edukacji z wykorzystaniem usługi Teams oraz innych aplikacji ułatwiających kontakt między szkołą, uczniami i rodzicami.

Platforma Office 365 dla Edukacji

Niekończąca się lista możliwości

Jest bezpłatna dla całej szkoły.

Doskonale nadaje się do zarządzania zdalną nauką zgodnie z wymogami postawionymi przed szkołami oraz do zdalnego zarządzania całą szkołą.

Pozwala dyrektorom i nauczycielom wdrożyć sprawną organizację procesu kształcenia na odległość i obecnych warunkach.

Wspiera dyrektora w monitorowaniu organizacji i przebiegu kształcenia na odległość.

Pozwala organizować proces w całej organizacji w jednolity sposób (w tym zarządzanie klasami, harmonogramem zajęć, komunikację na różnych poziomach między dyrektorem, nauczycielami, uczniami, rodzicami, ocenianie i informowania o postępach w nauce uczniów, przygotowywanie lekcji online oraz prowadzenie wideokonferencji i wykorzystywanie Internetowych zasobów edukacyjnych w tym e- podręczników).

Jest narzędziem zgodnym z RODO – Administrator z ramienia szkoły nadaje dostępy nauczycielom i uczniom, ma pełną możliwości kontroli i weryfikacji sposobu przetwarzania danych osobowych w aplikacji.

Jest rekomendowana przez Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Edukacji Narodowej do kształcenia zdalnego we wszystkich typach szkół.

Jest uzupełnieniem organizacji procesów edukacyjnych w szkole realizowanych w trybie stacjonarnym.

Sprzyja współpracy nauczycieli i uczniów również przy realizacji zajęć w trybie stacjonarnym.

Wspiera dyrektora szkoły w realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oświatowego w tym nadzoru pedagogicznego.

Jest rozwiązaniem długoterminowym zarówno dedykowanym organizacji kształcenia zdalnego jak i stacjonarnego.

MIE-MT-banner

Katalog warsztatów

Wybrane narzędzia Office 365 usprawniające zarządzanie szkołą (szkolenie dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz przedstawicieli JST realizujących zadania oświatowe)

Administrowanie platformą Office 365 dla edukacji oraz integracja Office 365 z dziennikiem lekcyjnym

Podstawowe narzędzia Office 365 usprawniające pracę nauczyciela (OneDrive, Forms)

Organizacja procesów edukacyjnych w usłudze Teams oraz wykorzystanie Whiteboard

Zaawansowane narzędzia Office 365 usprawniające pracę nauczyciela (OneNote, Sway, Stream).

Bezpieczeństwo danych osobowych w kształceniu online.

Szkolenia szyte na miarę

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Proponujemy rozpoczęcie współpracy w oparciu o zbadanie potrzeb rozwojowych nauczycieli przy wykorzystaniu ankiety online i wybór tematyki warsztatów.

Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych trenerów – praktyków, którzy dzielą się własnym doświadczeniem i pracują w oparciu o własne rozwiązania

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończenia szkolenia wydane przez Placówkę Doskonalenia Nauczycieli IMPULS.

Terminy realizacji do indywidualnego uzgodnienia.

Szkolenie trwa
od 4 do 5 h dydatktycznych

Liczba uczestników szkolenia
online max. 20 osób
stacjonarnie 25 osób

Zaświadczenia o ukończenia szkolenia wydane przez Placówkę Doskonalenia Nauczycieli

NA MIARĘ TWOICH MOŻLIWOŚCI

Szkolenia w formie stacjonarnej lub online