PDN Impuls Kropki

Sprawdź szkolenia dla siebie lub swojej placówki

Oferta szkoleniowa na bieżąco dostosowana do aktualnych potrzeb szkół i przedszkoli, z uwzględnieniem  priorytetów  MEiN na rok szkolny 2022/2023
 

Sprawdź szkolenia dla siebie lub swojej organizacji

Oferta szkoleniowa na bieżąco dostosowana do aktualnych potrzeb szkół i przedszkoli, z uwzględnieniem  priorytetów  MEiN na rok szkoły 2022/2023 
 
Formę szkoleń dostosowujemy do bieżącej sytuacji, zapewniając uczestnikom komfort rozwijania umiejętności w sposób bezpieczny, a jednocześnie efektywny.
Zachęcamy do kontaktu.
Dla szkół

Szkoły

Oferta szkoleń

Skierowana do nauczycieli i pracowników szkół: kompetencje kluczowe, innowacje, uczenie się, TIK, nauczyciel badacz
KATALOG SZKOLEŃ
Dla przedszkola

Przedszkola

Oferta szkoleń

Skierowana do nauczycieli i pracowników przedszkoli: gry i zabawy, doświadczenia, eksperymenty, innowacja w edukacji.
KATALOG SZKOLEŃ
Dla dyrektorów szkół i przedszkoli

Dyrektorzy
szkół i przedszkoli

Oferta szkoleń

Skierowana do dyrektorów szkół i przedszkoli: Wartościowe zarządzanie, efektywna komunikacja, SIO, kontrola zarządcza, szkoła w chmurze, sesje coachingowe.
KATALOG SZKOLEŃ

Unikatowy Kod Uczenia (się)®

Szczegółowe informacje wkrótce

Koncepcja rozwoju umiejętności uczenia się z wykorzystaniem narzędzi Analizy Sposobu Uczenia się (LSA) oraz Analizy Sposobu Nauczania (TSA)
Zadzwoń

Model Wartościowych Szkół® i Przedszkoli®

Kursy Modelu Wartościowych Szkół®

Rozwój kompetencji społecznych i osobistych społeczności szkolnej w oparciu o wartości
ZOBACZ OFERTĘ

Kompleksowe procesowe
wspomaganie

Wdrożenie modelu

Sprawdzony model: diagnoza potrzeb rozwojowych, planowanie działań, wdrożenie, ocena efektów.
ETAPY PROCESU

Cyfrowe
kompetencje przyszłości

STEAM, TIK, cyfrowy dobrostan

KATALOG WARSZTATÓW

Jednostki samorządu terytorialnego

Oferta szkoleń

Skierowana do pracowników instytucji JST: wartościowe zarządzanie, finansowanie oświaty, audyty, Smart City, Windows 365.
KATALOG SZKOLEŃ
Oferta dla klienta indywidualnego

Klient indywidualny

Szkolenia dla Ciebie

Coaching indywidualny, grupowy, zespołowy z wykorzystaniem certyfikowanych narzędzi MindSonar, MTQ48, ILM72, Insightful Profiler( IP121), Delight Index.
ZOBACZ WIĘCEJ