PDN Impuls Kropki

Oferta szkoleń dla szkół

Warsztaty realizowane w formie stacjonarnej i online dla nauczycieli szkół: kompetencje kluczowe, TIK, innowacje, nauczyciel badacz.

Katalog szkoleń

Alternatywne nurty w procesie uczenia się


Wartość samopoznania, czyli co daje Ci energię do działania

Unikatowy Kod Uczenia się© - warsztat dla nauczycieli wprowadzający do Koncepcji rozwijającej umiejętność uczenia się

Ocenianie kształtujące w praktyce

Interdyscyplinarne projekty edukacyjne

Metody problemowe, doświadczenia i eksperymenty w klasie

Innowacja pedagogiczna w szkole

Edukacja włączająca

Rozwijanie kompetencji cyfrowych w szkole

Szkolenie szyte na miarę

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Przedstawiamy Wam ofertę szkoleniową dostosowaną do aktualnych potrzeb szkół i przedszkoli. Proponujemy tematy związane z priorytetami MEN na rok szkoły 2020/2021. Formę szkoleń dostosowujemy do bieżącej sytuacji, zapewniając Państwa nauczycielom komfort rozwijania umiejętności w sposób bezpieczny, a jednocześnie efektywny.

Proponujemy rozpoczęcie współpracy w oparciu o zbadanie potrzeb rozwojowych nauczycieli poprzez zastosowanie ankiety online.

Szkolenia prowadzone przez doświadczonych trenerów – praktyków, którzy dzielą się własnym doświadczeniem i pracują w oparciu o sprawdzone rozwiązania

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończenia szkolenia wydane przez Placówkę Doskonalenia Nauczycieli IMPULS.

Terminy realizacji szkoleń stacjonarnych i online do indywidulnego uzgodnienia

Szkolenie trwa
od 4 do 5 h dydatktycznych

Liczba uczestników szkolenia
online max. 20 osób
stacjonarnie 25 osób

Zaświadczenia o ukończenia szkolenia wydane przez Placówkę Doskonalenia Nauczycieli ​

NA MIARĘ TWOICH MOŻLIWOŚCI

Szkolenia w formie stacjonarnej lub online

mindsonar-1
GLOBAL-BUSINESS.png

Wartość samopoznania

Szkolenia lub sesje indywidualne umożliwiających samopoznanie, z zastosowaniem certyfikowanych narzędzi [MindSonar®, MTQ48, ILM72, Insightful Profiler™ (iP121)].