PDN Impuls Kropki

Wspomaganie procesowe

Diagnoza, planowanie, wdrażanie, ocena efektów.

Doskonalenie nauczycieli w formie procesowego wspomagania

Zapraszamy do skorzystania z naszych doświadczeń dotyczących wdrażania doskonalenia nauczycieli w formie procesowego wspomagania. Od 2010 r. byliśmy zaangażowani w realizację projektu systemowego realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. Współtworzyliśmy materiały merytoryczne, przygotowywaliśmy na terenie całej Polski  pracowników Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli, Poradni Psychologiczno Pedagogicznych, Bibliotek Pedagogicznych, dyrektorów szkół/ przedszkoli do pełnienia roli osób wspomagających. W projektach konkursowych wspieraliśmy w rozwoju  koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia, ekspertów wspomagania oraz towarzyszyliśmy szkołom / przedszkolom we wdrażaniu procesowego wspomagania w roli ekspertów/ trenerów. Obecnie wspieramy jednostki samorządu terytorialnego  w planowaniu i wdrażaniu kompleksowych, strategicznych rozwiązań ukierunkowanych na jakościowy rozwój szkół/przedszkoli. Dzielmy się bogatym doświadczeniem oraz towarzyszymy szkołom/ przedszkolom we wdrażaniu zmian i wartościowym rozwoju.

Oferujemy Państwu sprawdzony model pracy, realizowany we współpracy z dyrektorem szkoły. Działania w ramach procesowego wspomagania  szkoły/przedszkola planowane i realizowane są przez okres co najmniej 7 miesięcy.  Obejmują:

  1. Warsztat diagnostyczno – rozwojowy  
  2. Wsparcie dyrektora i nauczycieli w planowaniu (przygotowanie Rocznego Planu Wspomagania)
  3. Wdrożenie form wynikających z Rocznego Planu Wspomagania m.in. szkolenia/ warsztaty, obserwacje lekcji z informacją zwrotną, wymiana doświadczeń, samokształcenie, konsultacje indywidualne  grupowe, wizyty studyjne itp.     
  4. Warsztat podsumowujący – ocena efektów oraz przygotowanie sprawozdania z realizacji procesu  

Procesowe wspomaganie

Intelektualna uczta
od 7 do 10 miesięcy

DIAGNOZA  potrzeb rozwojowych

Wsparcie przy ustaleniu CELÓW rozwojowych

Zaplanowanie form wspomagania i ich WDROŻENIE

Wspólna ocena efektów

Unikatowy Kod Uczenia (się)®

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Koncepcja rozwoju umiejętności uczenia się z wykorzystaniem narzędzi Analizy Sposobu uczenia się (LSA) oraz Analizy Sposobu Nauczania (TSA).

Wdrażanie w formie procesowego wspomagania prowadzone jest przez akredytowanych trenerów LSA Placówki Doskonalenia Nauczycieli Impuls – Licencjonowanego Partnera LSA w Polsce (wyłączność).

Realizacja wsparcia w formule stacjonarnej, zdalnej oraz blended learning.