PDN Impuls Kropki

Kurs Wartościowego Zarządzania©

Cykl rozwojowy adresowany do kadry kierowniczej JST
i dyrektorów szkół, przedszkoli, placówek edukacyjnych oraz instytucji otoczenia szkoły.
o KURSIE

Kurs Wartościowego Zarządzania©

edycja online 2023

To cykl rozwojowy adresowany do kadry kierowniczej JST i dyrektorów szkół, przedszkoli, placówek edukacyjnych oraz instytucji otoczenia szkoły. Kurs pozwala nie tylko na rozwijanie kompetencji zarządczych i budowanie charyzmy przywódcy, ale także kształtowanie kompetencji mentoringowo -coachingowych rekomendowanych w Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 przyjętej przez Radę Ministrów uchwałą
nr 195/2020 z 28 grudnia 2020 r.
Ponadto w ramach udziału w kursie, Uczestnicy zastosują najbardziej nowoczesne narzędzia diagnostyczno-rozwojowe, po które sięgają najbardziej wymagający Klienci ze świata biznesu. Pozwoli to na identyfikacje swoich potrzeb, pracowników i potrzeb swoich organizacji.

Zapisz się na kurs

kliknij w przycisk A przejdziesz do formularza zgłoszeniowego