PDN Impuls Kropki

Projekty w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Placówka Doskonalenia Nauczycieli Impuls realizuje projekty
z dofinansowaniem unijnym

Regionalne Programy Operacyjne
na lata 2014-2020

WARMIA I MAZURY
WOJ. MAZOWIECKIE

„119 nowych możliwości” Gmina Olsztyn

„Migawka – wsparcie dla uczniów głuchych” Doskonalenie umiejętności, kompetencji nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie, gmina Olsztyn

„Innowacyjna SP Spręcowo – kreatywni uczniowie” gmina Dywity Województwa mazowieckiego „Klucze do przyszłości uczniów Sadzewiczowe”

Program Operacyjny
Wiedza i Edukacja
na lata 2014-2020

„Wspomaganie szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów, adresowanego do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno – pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów oświaty Jak wspomagać szkoły w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów?
Wykorzystywanie doświadczeń, eksperymentów i innych metod aktywizujących uczniów.”  III i IV etap edukacyjny, Ośrodek Rozwoju Edukacji „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów etap I” – Pilotaż realizowany przez Ośrodek Rozwój Edukacji

„Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów etap II” – Pilotaż realizowany przez Ośrodek Rozwój Edukacji

„Wsparcie JST we wdrażaniu kompleksowego wspomagania w podległych szkołach w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów”, Ośrodek Rozwoju Edukacji

„Lekcja: Enter”, Fundacja Orange, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytut Spraw Publicznych

Projekty konkursowe

„ZDALNY NAUCZYCIEL – BESKIDY’21” realizowany w ramach Projektu Grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”, Program Operacyjny Wiedza i Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Vulcan kompetencji w opolskich samorządach” i „Vulcan kompetencji w warmińsko-mazurskich samorządach” – Rola/charakter pracy: ekspert merytoryczny, trener, doradca jst w zakresie budowania i wdrażania planu rozwoju oświaty w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych – Vulcan sp. z o.o.

„Vulcan kompetencji w śląskich samorządach” i „Vulcan kompetencji w małopolskich samorządach” – Rola/charakter pracy: ekspert merytoryczny, trener, doradca jst w zakresie budowania i wdrażania planu rozwoju oświaty w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych – Vulcan sp. z o.o.

„Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły z województw: kujawsko- pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego” – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i CKZIU Włocławek

Projekty dla polskich szkół i Polonii na Ukrainie we współpracy z Fundacją Wolność i Demokracja Rola: coach/ tren

Współpraca

Projekty - wsparcie od A do Z

Przeanalizujemy możliwości na zdobycie dofinansowania na Twoje plany rozwojowe. Przeprowadzimy diagnozę. Zaplanujemy działania, przygotujemy wniosek. Oferujemy profesjonalne zarządzanie projektami, oraz wykorzystanie elementów zwinnego zarządzania opartego o wartości. Przed nami nowa perspektywa, a tym samym nowe możliwości na rozwijanie skrzydeł.

A może realizujesz projekt i potrzebujesz wsparcia, bo zaplanowane działania nie idą zgodnie z planem? Chętnie pomożemy, byś spokojnie dopłynął do portu.

Zapraszam do kontaktu.

Partnerstwo

Jeśli jesteś gotów na partnerskie działania i widzisz w naszej Placówce Doskonalenia Nauczyciel potencjał do współpracy czekamy na Twój kontakt. Rozważamy bardzo poważnie każdą propozycję współpracy/ nawiązania partnerstwa.

Szkolenia

Jak pisać projekty i pozyskiwać fundusze zewnętrzne na realizację przedsięwzięć edukacyjnych?