PDN Impuls Kropki

Kurs Kwalifikacyjny w zakresie Zarządzania Oświatą

PDN Impuls Kropki

Co wyróżnia nasz kurs?

Program kursu został uzupełniony o nasze autorskie rozwiązania:

–  elementy Wartościowego Zarządzania©;
–  elementy Koncepcji wspierającej rozwój umiejętności uczenia się – Unikatowy Kod Uczenia (się)©;

–  zintegrowaną koncepcję przywództwa (ILM72);
–  elementy Modelu Wartościowych Szkół® wpływający na rozwój kompetencji społecznych, osobistych w tym budowanie odporności psychicznej.  
Dodatkowo m.in.
– notatki graficzne pomocne w prowadzeniu spotkań;
– cyfrowe (nie)bezpieczeństwo i dostępność www szkoły.

PDN Impuls Kropki

Kto prowadzi?

Zajęcia dydaktyczne na kursie prowadzone będą przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe z zakresu tematyki zajęć przewidzianych do prowadzenia na kursie ujętych w planie i programie kursu. Trenerzy to praktycy i wysokiej klasy specjaliści legitymujący się wieloletnim doświadczeniem zarządzania ludźmi, szkołą, organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli, coachingu, doradztwie, rozwoju organizacji, zarządzaniu projektami.

PDN Impuls Kropki

Dla kogo, kiedy, za ile?

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą/placówką.

Liczba godzin: 

220 godzin

Czas trwania: 

październik 2022 – czerwiec 2023 (9 miesięcy)

Cena kursu: 2900,00 zł

I zjazd planowany jest w terminie:

 8/9.10.2022/ 16h dyd. 

Miejsce realizacji:

Olsztyn, ul. Żeromskiego 1/1

Rozpoczniemy realizację Kursu po zrekrutowaniu min. 16 uczestników.

Odtwórz wideo